Giải đấu của huyền thoại hoạt phòng trưng bày truyện tranh, và người thứ